CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DỊCH VỤ TRẢ GÓP

I. QUY ĐỊNH

  • a. Lãi suất trả góp: 0%;
  • b. Giao dịch trả góp chỉ được thực hiện cho chủ thẻ tín dụng Quốc tế được phát hành bởi các Ngân hàng có hỗ trợ trả góp
  • c. Không áp dụng cho Thẻ phụ;
  • d. Không giới hạn số lần đăng ký trả góp;
  • e. Giá trị thanh toán thẻ từ 3.000.000 VNĐ (Ba triệu VNĐ) trở lên sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có).
  • f. Chủ thẻ không phải trả bất kì chi phí chuyển đổi giao dịch nào trừ các Ngân hàng
  • g. Chủ thẻ không được huỷ giao dịch trả góp sau khi giao dịch đã chuyển sang trả góp
  • h. Số hotline của Ngân lượng/Alepay: 19006742.
  • i. Số hotline hỗ trợ của OPPO : 1800 577 776 ( Miễn phí)

II.CÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP

STT Ngân hàng Quy định
1 Sacombank - Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 và 24 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline Sacombank: 1900 5555 88 hoặc 028 3526 6060.
2 VPBank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline VPBANK: 1900545415 / 024 39288 880
3 Techcombank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Theo quy định của Techcombank, ngân hàng sẽ thu chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp là 1.1% * Giá trị giao dịch (tối thiểu 150.000VNĐ / giao dịch).
4 Shinhan Bank - Kỳ hạn trả góp: 06, 09 và 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline SHINHAN BANK: 028 3829 1566 hoặc 1800-1560.
5 HSBC - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline HSBC: Miền Bắc: 02467 247 247 - Miền Nam: 028 37 247 247
6 Standard Chartered - Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
- Hotline Standard Chartered: 1900 6999; (028) 39110000; (024) 36960000
7 ANZ - Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
- Hotline ANZ BANK: +84 28 3911 3332/3 hoặc 1800585838
8 Eximbank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
- Chủ thẻ cần liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
- Hotline SeaBank: 1900 555 587
9 SeaBank - Hotline SeaBank: 1900 555 587
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline SeaBank: 1900 555 587
10 TPBank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline TPBank 1900 585885; 1800 585885; 024 37683683.
11 SCB - Kỳ hạn trả góp: 03,06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
- Hotline SCB: 1900 6538 ; 1800 5454 38 ; 028.36220468
12 FE Credit - Giá trị thanh toán thẻ từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ) đến 10.000.000 VNĐ (Mười triệu VNĐ) sau khi đã trừ các giảm giá (nếu có).
- Kỳ hạn trả góp: 03,06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch;
- Hotline Fe Credit: 028 39 333 888
13 Nam A Bank - Kỳ hạn trả góp: 06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
- Hotline NamA BANK: 19006679
14 Kiên Long Bank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09, 12 tháng;
- Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch
- Hotline Kienlongbank: 19006929
15 VIB - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
- Giá trị thanh toán Thẻ từ 2.000.000 VNĐ (Hai triệu VNĐ) trở lên sau khi trừ các giảm giá (nếu có)
- Chủ thẻ CẦN liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
- Hotline VIB: 1800 8180
16 Citibank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng
- Chủ thẻ nhắn tin cú pháp “0” gửi đến số 6058 để nhận đường dẫn đến đơn Đăng ký Chương trình Trả góp 0% Lãi suất
- Hotline Citibank: 028.3521 1111
17 MaritimeBank - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
- Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê);
- Chủ thẻ trả thêm 03% * giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch;
- Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999
18 OCB - Kỳ hạn trả góp: 03, 06, 09 và 12 tháng;
- Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 03 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch và không giao dịch trước ngày sao kê từ 1 đến 5 ngày.
- Hotline OCB: 1800 6678