Chính sách & dịch vụ

Các Điều khoản và Điều kiện Mua bán Sản phẩm (“Điều khoản”) này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm (như được định nghĩa dưới đây) giữa Quý khách (như được định nghĩa đưới đây) và OPPO VN (như được định nghĩa dưới đây) thông qua website thương mại điện tử https://shop.oppomobile.vn/

Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản nêu tại mục này cũng như các mục “Điều kiện giao dịch chung, Vận chuyển và giao nhận, Các phương thức thanh toán, Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (Sau đây gọi chung là “ Các Điều Khoản”) và các điều khoản có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi OPPO VN tùy từng thời điểm khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan

 1. Định nghĩa và Giải thích
  • Định nghĩa

Trong Các Điều Khoản này, ngoại trừ trong phạm vi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có các ý nghĩa tương ứng như sau:

(h) “Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng” nghĩa là website thương mại điện tử tại https://shop.oppomobile.vn/ mà chúng tôi có quyền sử dụng hợp pháp như một môi trường cho phép chúng tôi thực hiện giao dịch thương mại điện tử.

 1. Sản phẩm

2.1 Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên OPPO Shop của chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh quảng cáo.

2.2 Ngoài ra, bất kỳ bao bì nào được sử dụng cho Sản phẩm khi cung cấp đến Quý khách có thể khác với bao bì được hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến.

3. Sử dụng Website bán hàng

3.1 Website Bán Hàng là sự kết hợp giữa thông tin và nội dung, có thể hiển thị thông qua các hình thức văn bản, đồ họa, âm thanh, video, mục tải lên, liên kết, mã nguồn, bản quyền, nhãn hiệu, và các thông tin về sản phẩm (“Nội dung”) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chúng tôi
3.2 Chúng tôi đã đầu tư tài chính, thời gian và sức lực để phát triển Nội dung và bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, với Nội dung. Chúng tôi sẽ không cấp cho Quý khách bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến Nội dung.

3.3 Nội dung được đăng trên Website Bán Hàng phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Quý khách. Quý khách không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Quý khách có thể tải về, sao chép, tái sản xuất hoặc lưu trữ các nội dung và thiết lập các liên kết đến Website Bán Hàng từ website riêng của Quý khách, hoặc trong phạm vi tài liệu của Quý khách, nhưng chỉ khi những hoạt động này phục vụ cho nhu cầu cá nhân của Quý khách.

3.4 Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ tin cậy của Nội dung (bao gồm cả thông tin Sản phẩm), hoặc các mặt hàng khác có trên Website Bán Hàng hoặc bất kỳ website khác tạo bởi chúng tôi.

4. Tài khoản cá nhân và nội dung Website Bán Hàng

4.1 Trên cơ sở tạm thời, Quý khách được phép truy cập vào Website Bán Hàng, bao gồm các cửa hàng trực tuyến, và chúng tôi có quyền thu hồi, sửa đổi nội dung trên Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào khiến Website Bán Hàng không thể truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

4.2 Chúng tôi có quyền hạn chế bất kỳ một người hay một nhóm người sử dụng hoặc tất cả người dùng truy cập các phần hoặc toàn bộ Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước.

4.3 Quý khách có trách nhiệm chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để có quyền truy cập vào Website Bán Hàng và cửa hàng trực tuyến. Quý khách cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những người truy cập Website Bán Hàng và Cửa hàng trực tuyến thông qua kết nối internet của Quý khách nhận thức được các quy định trong Các Điều khoản này và tuân thủ chúng. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu Quý khách biết được các hoạt động trên tài khoản của Quý khách là không đúng thẩm quyền hoặc Quý khách phát hiện tài khoản của Quý khách đã bị xâm nhập.

4.4 Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng những thông tin trên Website Bán Hàng, bao gồm cả trên Cửa hàng trực tuyến, là chính xác, các nội dung hiển thị trên Website Bán Hàng được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo nào về độ chính xác của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn về thông tin về các sản phẩm, giá cả và mô tả về Sản phẩm.

4.5 Việc xác định Sản phẩm là đối tượng của Đơn đặt hàng của Quý khách đang có sẵn hay không sẽ được xác định dựa vào phần mô tả Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin sản phẩm nào sẽ là mô tả hợp lý của sản phẩm thực tế được cung cấp.

4.6 Chúng tôi có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website, bao gồm các Cửa hàng trực tuyến và /hoặc các Sản phẩm được cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào.

5. Phát tán vi rút, xâm nhập trái phép và các hình thức xâm phạm khác

5.1 Quý khách không được lợi dụng các Cửa hàng trực tuyến bằng cách chủ động tạo ra các vi rút, Trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu độc hại khác. Quý khách không được truy cập trái phép vào Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng, máy chủ nơi lưu trữ Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng hay bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Cửa hàng trực tuyến, hoặc tấn công Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng bằng việc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hay các phương tiện tương tự khác.

5.2 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hay các tài liệu độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị điện tử của Quý khách, các chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền khác do việc Quý khách sử dụng Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng lên Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hay bất kỳ trang web nào liên kết với Website Bán Hàng.

6. Trao đổi bằng văn bản

Luật áp dụng yêu cầu một số thông tin hoặc thông tin liên lạc chúng tôi gửi đến Quý khách dưới dạng văn bản. Khi sử dụng Website Bán Hàng, Quý khách chấp nhận rằng thông tin liên lạc với chúng tôi sẽ được chủ yếu là phương tiện điện tử. Chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thư điện tử hoặc cung cấp cho Quý khách thông tin bằng cách đăng thông báo trên Website Bán Hàng. Đối với những mục đích liên quan đến Hợp đồng mua bán, Quý khách đồng ý phương tiện điện tử này là các thức trao đổi và công nhận rằng tất cả các hợp đồng, thông báo, thông tin và các phương tiện trao đổi khác mà chúng tôi cung cấp cho Quý khách bằng phương tiện điện tử đều tuân thủ yêu cầu pháp luật đối với cách thức giao tiếp như vậy là bằng văn bản. Các Điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo luật định.

 1. Tiếp nhận phản hồi

6.1 Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a) Tại email liên hệ: shop@oppo-aed.vn


(b) Qua tổng đài giải quyết khiếu nại: 1800 577 776

6.2 Chúng tôi có thể thông báo cho Quý khách tại một trong hai địa chỉ thư điện tử hoặc bưu điện mà Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi đặt hàng, hoặc trong bất kỳ cách nào quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện này. Thông báo sẽ được coi là đã nhận ngay khi được đăng trên Website Bán Hàng trong vòng hai mươi bốn (24) giờ sau khi một thư điện tử được gửi đi, hoặc ba (3) ngày kể từ ngày gửi thư. Việc gửi thông báo cho Quý khách được chứng minh là đã hoàn thành khi thư được đóng dấu, ghi đúng địa chỉ nhận và nhận bởi bên chuyển phát hoặc thư điện tử này đã được gửi đến đúng địa chỉ thư điện tử được chỉ định bởi người nhận.

7. Chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ

7.1 Hợp đồng mua bán giữa Quý khách và chúng tôi ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên (Quý khách và một trong các bên chúng tôi hoặc với tất cả chúng tôi) và trách nhiệm của các bên kế nhiệm và ủy quyền tương ứng của hai bên.

7.2 Quý khách không có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, chỉ định, thu phí hoặc bãi bỏ Hợp đồng mua bán, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ Hợp đồng mua bán mà không được sự đồng ý trước của chúng tôi bằng văn bản.

7.3 Chúng tôi có quyền chuyển giao, chuyển nhượng, thu phí, thuê thầu phụ hoặc bãi bỏ hợp đồng, hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của chúng tôi phát sinh từ Hợp đồng tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng nếu chúng tôi có được sự đồng ý trước bằng văn bản của Quý khách.

 1. Sự kiện bất khả kháng

8.1 Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ vi phạm hay chậm trễ trong việc thực thi các nghĩa vụ của chúng tôi theo một Hợp đồng mua bán do một Sự kiện bất khả kháng.

8.2 Nếu Sự kiện bất khả kháng xảy ra, ảnh hướng tới việc thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng mua bán thì:

(a) Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách nhanh nhất có thể;

(b) Các nghĩa vụ của chúng tôi theo Hợp đồng mua bán sẽ được tạm ngưng và thời gian thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được gia hạn dựa trên khoảng thời gian diễn ra Sự kiện bất khả kháng.

8.3 Chúng tôi có quyền trì hoãn ngày giao Sản phẩm hoặc huỷ giao Sản phẩm trong trường hợp bất kỳ Sự kiện bất khả kháng nào xảy ra hoặc vượt ngoài tầm quyềm soát hợp lý và ngăn cản việc giao Sản phẩm.

9. Miễn trừ trách nhiệm

9.1. Trường hợp chúng tôi không có khả năng, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hiệu lực của Hợp đồng mua bán, duy trì thực hiện nghiêm túc bất kỳ nghĩa vụ nào quy định trong Hợp đồng mua bán hoặc trong Các Điều khoản này quy định, hoặc nếu chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hoặc nhận khắc phục nào từ phía Quý khách do lỗi từ phía Quý khách mà chúng tôi có quyền theo quy định của Hợp đồng mua bán thì điều đó không được xem là hành động từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi và theo đó, Quý khách vẫn tiếp tục có trách nhiệm đối với các quyền và nghĩa vụ của mình nêu trong Hợp đồng mua bán và nêu trong Các Điều khoản này.

9.2. Việc miễn trừ thực hiện một điều khoản nào đó sẽ không được xem là hành động miễn trừ đối với các điều khoản tiếp theo.

9.3 Việc miễn trừ trách nhiệm thực hiện bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Các Điều khoản này hoặc trong Hợp đồng mua bán sẽ có hiệu lực khi được nêu rõ đó là trường hợp miễn trừ và có thông báo bằng văn bản cho Quý khách.

10. Loại trừ điều khoản

Trong trường hợp Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền quyết định rằng bất kỳ quy định nào trong Các Điều khoản này hoặc bất kỳ quy định nào trong Hợp đồng mua bán là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thi hành thì các quy định đó sẽ vô hiệu và các điều khoản còn lại vẫn sẽ tiếp tục có giá trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

11. Thay đổi quy chế

11.1 Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Các Điều khoản này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website Bán Hàng. Các sửa đổi này được thực hiện để đối ứng với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp, tuy nhiên, Các Điều khoản cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của chúng tôi.

11.2 Quý khách sẽ tuân theo các chính sách và các điều khoản có hiệu lực tại thời điểm Quý khách đặt Sản phẩm trên Website Bán Hàng trừ khi có sự thay đổi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan chính phủ (trong trường hợp này, sự thay đổi sẽ được áp dụng cho cả các Đơn đặt hàng tại thời điểm trước của Quý khách nhưng chưa được chúng tôi gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm), hoặc trong trường hợp chúng tôi thông báo cho Quý khách về những thay đổi kể trên trước khi chúng tôi gửi cho Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm (trong trường hợp này chúng tôi có quyền giả định rằng Quý khách đã chấp nhận sự thay đổi đối với Các Điều khoản như kể trên trừ phi chúng tôi nhận được thông báo của Quý khách trong thời hạn bảy (07) Ngày Làm Việc kể từ ngày ghi trên biên nhận nhận được Sản phẩm).

12. Luật áp dụng

Các điều khoản trên đây được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các giao dịch thông qua Website Bán Hàng không thể giải quyết được thông qua thương lượng sẽ được giải quyết theo quy định của luật pháp Việt Nam.

13. Chấp nhận quy chế

Chúng tôi áp dụng các quy định trong Các Điều khoản này cho Quý khách và/hoặc các đối tượng của Hợp đồng mua bán và Quý khách chấp nhận trách nhiệm của chúng tôi cũng như các đại lý được uỷ quyền hợp pháp của chúng tôi đối với các điều khoản nêu trên đây. Tuy nhiên, Quý khách cần đảm bảo biết được mọi thay đổi đối với Các Điều khoản này thông qua việc hỏi và nhận được văn bản xác nhận về việc thay đổi này.

 

Điều kiện giao dịch chung

 

 1. Phạm vi cung cấp dịch vụ

Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 1. Chính sách đổi trả - bảo hành

2.1 Bảo hành

Chi tiết chính sách bảo hành sản phẩm được quy định và cập nhật tại đường dẫn dưới đây:

            https://support.oppomobile.vn/warrantyterms

2.2 Chính sách Đổi mới áp dụng cho sản phẩm điện thoại.

2.3 Giới hạn trách nhiệm

Khi mua sản phẩm tại Website Bán Hàng, Quý khách có các quyền theo Điều 8 của Luật Bảo Vệ NTD mà không thể bị loại trừ, ngăn cản hoặc điều chỉnh. Việc từ chối bảo hành và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi theo Các Điều khoản này tùy thuộc vào bất kỳ quyền nào mà Quý khách có thể hưởng theo quy định của pháp luật.

Quý khách hiểu rõ và đồng ý rằng việc Quý khách truy cập và sử dụng các Website Bán Hàng sẽ mang lại những rủi ro cho riêng Quý khách mà “theo nguyên trạng” và “sẵn có” của Website Bán Hàng. Đặc biệt, chúng tôi không đảm bảo với Quý khách rằng:

(a) việc truy cập và sử dụng Website Bán Hàng, kể cả cho mục đích mua Sản phẩm thông qua các cửa hàng trực tuyến, sẽ đáp ứng yêu cầu của Quý Khách (và Quý khách thừa nhận rằng Quý khách đã dựa trên kinh nghiệm riêng, kỹ năng và sự phán đoán của mình để đánh giá Website Bán Hàng và các Sản phẩm và rằng Quý khách hài lòng về sự thích hợp của Website Bán Hàng và các Sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu của Quý khách); hoặc

(b) việc truy cập vào Website Bán Hàng của Quý khách sẽ không bị gián đoạn, không bị lỗi, đảm bảo kịp thời và an toàn.

Nếu bất kỳ điều kiện, bảo đảm, bảo lãnh hoặc các quy định khác được ngụ ý hay áp đặt liên quan đến hợp đồng (cho dù dựa vào luật pháp, pháp luật thông thường hoặc bằng cách khác) và không thể bị loại trừ (một “Điều khoản không thể loại trừ”), và chúng tôi có khả năng hạn chế sự đền bù của Quý khách đối với một vi phạm về Điều khoản không thể loại trừ, để trách nhiệm của chúng tôi đối với Sản phẩm cho vi phạm về Điều khoản không thể loại trừ như vậy được giới hạn trong một hoặc những công việc sau đây, tùy theo lựa chọn của chúng tôi:

(a) Liên quan đến hàng hóa, việc thay thế hàng hóa hoặc cung cấp hàng hóa tương đương, sửa chữa hàng hoá, thanh toán các chi phí thay thế hàng hóa hoặc mua hàng hóa tương đương, hoặc thanh toán chi phí sửa chữa hàng hóa; hoặc

(b) Liên quan đến dịch vụ, cung cấp các dịch vụ hoặc thanh toán các chi phí nhằm cung cấp lại dịch vụ.

 1. Đặt hàng

3.1 Đơn đặt hàng.

Quy trình đặt hàng của chúng tôi cho phép Quý khách kiểm tra Sản phẩm đã đặt mua theo Đơn đặt hàng và cho phép Quý khách rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Đơn đặt hàng trước khi Quý khách gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi. Quý khách vui lòng đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Đơn đặt hàng của Quý khách trước khi gửi Đơn đặt hàng cho chúng tôi.

3.2  Giá cả và thanh toán

Giá của các Sản phẩm sẽ được niêm yết trên Website Bán Hàng theo thời gian, ngoại trừ trong trường hợp mắc các lỗi hiển nhiên. Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế GTGT. Trừ khi có quy định khác đi trong Thông Báo Giao Sản Phẩm, giá niêm yết trên Website Bán Hàng cho các Sản phẩm đã bao gồm phí giao hàng.

Giá của Sản phẩm và chi phí vận chuyển có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng biệt của chúng tôi, tuy nhiên những thay đổi này sẽ không được áp dụng trong trường hợp chúng tôi đã gửi đến Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm.

Cửa hàng trực tuyến chứa rất nhiều thông tin về các Sản phẩm, vì thế dù chúng tôi có nỗ lực hết sức, sẽ không loại trừ khả năng là thông tin giá cả của một vài Sản phẩm bị sai sót. Chúng tôi kiểm tra giá của Sản phẩm như một phần của quy trình điều phối, chính vì thế nếu giá thật của Sản phẩm thấp hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho Quý khách. Nếu giá thật của Sản phẩm cao hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trước khi gửi Sản phẩm, hoặc chúng tôi sẽ từ chối Đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này và nêu rõ cho Quý khách về sự từ chối đó. Trong trường hợp việc nhầm lẫn về giá là hiển nhiên, dễ dàng nhận thấy, và Quý khách có thể nhận ra đó là một sự sai sót, chúng tôi sẽ không cung cấp Sản phẩm cho Quý khách với giá nhầm lẫn (giá thấp hơn) đó.

Phương thức thanh toán trực tuyến được chấp nhận cho tất cả Sản phẩm là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM nội địa. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ được tính tại hay ngay sau thời điểm Quý khách gửi Đơn đặt hàng. Quý khách luôn luôn phải cập nhật các thông tin trong tài khoản hiện tại của mình. Quý khách có thể truy cập và chỉnh sửa tài khoản thanh toán tại Cửa hàng trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào.

Phương thức thanh toán trả góp bằng hình thức Vay tín chấp qua nhà tài chính được áp dụng cho toàn bộ cửa hàng. Quý khách liên hệ nhân viên tư vấn tại cửa hàng hoặc gọi lên hotline 1800 577 776 để được duyệt hồ sơ và hướng dẫn đặt hàng.Đơn hàng chỉ hoàn thành khi được xác nhận bởi công ty tài chính.

3.3 Xác nhận đơn hàng.

Quý khách gửi Đơn đặt hàng của Quý khách đến chúng tôi bằng cách sử dụng chức năng đặt mua Sản phẩm trực tuyến và khi đó Đơn đặt hàng được xem là một lời đề nghị giao kết hợp đồng mua Sản phẩm của Quý khách đối với Sản phẩm của chúng tôi theo các Điều khoản này. Sau khi đặt hàng thành công, Quý khách sẽ nhận được cuộc gọi xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách kèm theo số tham chiếu Đơn đặt hàng và chi tiết về Sản phẩm mà Quý khách đã đặt (“Xác Nhận Đơn Hàng”). Quý khách vui lòng lưu ý rằng Xác Nhận Đơn Hàng chỉ xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách chứ không có nghĩa rằng Đơn đặt hàng của Quý khách đã được Chúng tôi chấp nhận.

3.4 Từ chối hoặc bảo lưu.

Chúng tôi có quyền từ chối hoặc bảo lưu Đơn đặt hàng của Quý khách và gọi điện trực tiếp cho Quý khách như vậy trong những trường hợp sau:

3.5 Chấp nhận Đơn hàng và xác lập Hợp đồng.

Sau khi nhận được Đơn đặt hàng của Quý khách, chúng tôi sẽ rà soát và kiểm tra Đơn đặt hàng của Quý khách với hàng hóa trong kho hàng của chúng tôi và gọi điện thông báo giao Sản phẩm (“Thông Báo Giao Sản Phẩm”) cho Quý khách. Chỉ khi có Thông Báo Giao Sản Phẩm thì hợp đồng mua bán giữa Quý khách và OPPO VN đối với các Sản phẩm là điện thoại và phụ kiện mới được coi là xác lập.

3.6 Điều khoản hạn chế

Hợp đồng chỉ xác lập cho các Sản phẩm có trong Thông Báo Giao Sản Phẩm. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Sản phẩm nào khác trong Đơn đặt hàng của Quý khách mà chưa được chấp nhận trong Thông Báo Giao Sản Phẩm.

Tất cả các Sản phẩm của chúng tôi phụ thuộc vào hàng hóa có sẵn hay không. Nếu, vì một lý do nào đó, bất kỳ hoặc tất cả các Sản phẩm mà Quý khách đặt mua đã hết hàng, hoặc có sai sót về hiển thị giá trên Cửa hàng trực tuyến, Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo với Quý khách về việc này sớm nhất có thể ngay sau khi chúng tôi có thông tin đầy đủ và đồng thời thông báo đến Quý khách ngày giao được điều chỉnh. Nếu Quý khách không đồng ý gia hạn thời hạn giao và nếu Quý khách đã thanh toán cho những Sản phẩm này, chúng tôi sẽ hoàn lại cho Quý khách số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

4. Tư cách pháp lý

4.1 Chúng tôi có thể cung cấp các liên kết trên Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng tới các website của các thương nhân, công ty, tổ chức khác (“Đơn Vị Thứ Ba”), dù Đơn Vị Thứ Ba có mối quan hệ liên kết với chúng tôi hay không để Quý khách có thêm thông tin. Để tránh nhầm lẫn, Đơn Vị Thứ Ba này sẽ được liệt kê cụ thể trên Website Thương Mại Điện Tử Bán Hàng. Chúng tôi không thể cam kết rằng các sản phẩm mà Quý khách mua được từ bất kỳ Đơn Vị Thứ Ba nào mà chúng tôi đã cung cấp địa chỉ truy cập nêu trên sẽ có chất lượng làm hài lòng Quý khách và chúng tôi TỪ CHỐI mọi yêu cầu bảo hành cho các trường hợp này. Quý khách chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng hàng hóa, cũng như không thúc đẩy quảng cáo nội dung của các địa chỉ truy cập tại các Đơn Vị Thứ Ba. Việc TỪ CHỐI này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo quy định của pháp luật với Đơn Vị Thứ Ba. Các vấn đề về liên quan đến thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các vấn đề khác có liên quan được pháp luật quy định đối với các sản phẩm mà Quý khách mua được từ Đơn Vị Thứ Ba sẽ do Đơn Vị Thứ Ba chịu trách nhiệm đối với Quý khách.

4.2 Quý khách cũng chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào từ việc Quý khách truy cập vào những địa chỉ truy cập của Đơn Vị Thứ Ba mà chúng tôi cung cấp, kể cả những tổn thất này đến từ việc Quý khách tin tưởng vào sự hoàn thiện, chính xác hay sự tồn tại của những quảng cáo, sản phẩm hoặc chất liệu khác ở trên các địa chỉ truy cập này

5. Quyền và trách nhiệm của Quý khách

5.1 Quyền lợi của Quý khách

Quý Khách sẽ được tư vấn, hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm khi có nhu cầu.

Được hưởng các chính sách ưu đãi khi mua hàng trong lần kế tiếp (khi có chương trình).

Quý khách có quyền khiếu nại với chúng tôi trong các trường hợp sau đây:

5.2 Trách nhiệm của Quý khách

Bằng việc đặt hàng trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi theo Các Điều khoản này, Quý khách đã cam kết rằng:

 1. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi

6.1 Chúng tôi chỉ bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu phi thương mại của Quý khách. Quý khách đồng ý rằng Quý khách sẽ không sử dụng các sản phẩm cho bất kỳ mục đích kinh doanh thương mại hoặc bán lại trừ khi có thoả thuận khác với chúng tôi bằng văn bản.

6.2 Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu không tuân thủ Các Điều khoản này, nếu việc vi phạm đã được chúng tôi dự tính tại thời điểm một hợp đồng được hình thành liên quan đến bất kỳ Đơn đặt hàng cụ thể nào và hành vi vi phạm phát sinh từ sự sơ suất của chúng tôi nhưng mất mát hoặc thiệt hại đã được dự tính tại thời điểm hợp đồng hình thành.

6.3 Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản này không thể loại trừ, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm bồi thường nào đối với Quý khách liên quan đến bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh do Quý khách gây ra với người khác, nhưng điều này không loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh do hành vi vi phạm Các Điều khoản này của chúng tôi hoặc bất kỳ sơ suất nào do phía chúng tôi hoặc nhân viên hay đại lý của chúng tôi gây ra.

6.4 Tuỳ thuộc vào nghĩa vụ của chúng tôi được quy định trong Các Điều khoản không thể loại trừ, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất kinh doanh nào (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận, doanh thu, hợp đồng, tiết kiệm dự kiến, dữ liệu, uy tín hoặc chi tiêu lãng phí) hay bất kỳ thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả khác mà cả Quý khách và chúng tôi không thể dự đoán trước một cách hợp lý khi Quý khách bắt đầu sử dụng Website Bán Hàng hoặc Cửa hàng trực tuyến hoặc khi Hợp đồng mua bán được hình thành.

6.5 Các quy định trong Các Điều khoản này sẽ không loại trừ hoặc làm giảm trách nhiệm của chúng tôi trong những trường hợp sau:

(a) Tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi;

(b) Gian lận hay khai báo gian lận;

(c) Bất kỳ hành vi vi phạm hoặc ngụ ý vi phạm Luật Bảo vệ NTD;

(d) Sản phẩm có khuyết tật (sản phẩm có khuyết tật) theo định nghĩa trong Luật Bảo vệ NTD trừ khi chúng tôi chứng minh được khuyết tật của Sản phẩm không thể phát hiện được với trình độ khoa học, kỹ thuật tại thời điểm chúng tôi cung cấp Sản phẩm cho Quý khách;

(e) Thông tin thanh toán của Quý khách qua Website Bán Hàng bị thay đổi, xoá, huỷ, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho Quý khách;

(f) Bất kỳ hành vi cố ý vi phạm những quy định nào trong điều khoản và điều kiện này của chúng tôi cho phép Quý khách chấm dứt Hợp đồng mua bán; hoặc

(g) Bất kỳ vấn đề nào khác mà khi chúng tôi loại trừ, hoặc cố gắng loại trừ trách nhiệm của chúng tôi đối với vấn đề đó sẽ bị coi là bất hợp pháp.

6.6. Nếu một trong hai bên không thực hiện đúng các quy định trong Các Điều khoản này, sẽ không bên nào phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại mà bên còn lại phải chịu, ngoại trừ những thiệt hại là hậu quả có thể dự đoán trước do việc không tuân thủ quy định của Điều này.

6.7. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại là kết quả của việc chúng tôi không tuân thủ các quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

(a) Tổn thất về thu nhập hoặc doanh thu;

(b) Tổn thất kinh doanh;

(c) Tổn thất lợi nhuận;

(d) Tổn thất các khoản tiết kiệm dự tính;

(e) Mất dữ liệu; hoặc

(f) lãng phí thời gian làm việc hoặc quản lý.

 

7. Từ chối Đơn đặt hàng

7.1 Chúng tôi có quyền thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào trên Website Bán Hàng tại bất kỳ thời điểm nào và/hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng để luôn có thể thực hiện tất cả Đơn đặt hàng nhưng có thể sẽ có những trường hợp ngoại lệ mà chúng tôi cần phải từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi chúng tôi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, và đồng thời đó cũng là quyền lợi của chúng tôi để thực hiện việc đó vào bất kỳ thời điểm nào, tùy theo quyết định của chúng tôi. Trong trường hợp từ chối thực hiện Đơn đặt hàng sau khi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, chúng tôi sẽ thanh toán chi phí hợp lý cho Quý khách và bồi thường thiệt hại xảy ra nếu Quý khách chứng minh được thiệt hại gây ra cho Quý khách do việc từ chối Đơn đặt hàng của chúng tôi.

7.2 Trường hợp chúng tôi hủy Đơn đặt hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn đặt hàng của mình, Quý khách vui lòng liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được hướng dẫn thủ tục hoàn tiền và thủ tục khác để được nhận khoản thanh toán cho chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.

7.3 Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng khi chúng tôi chưa gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Website Bán Hàng hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn đặt hàng. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về lý do mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ Website Bán Hàng sau khi chúng tôi đã gửi Thông Báo Giao Sản Phẩm cho Quý khách.

8. Khuyến mãi/Phiếu giảm giá

Quý khách có thể sử dụng phiếu khuyến mãi để thanh toán cho các Sản phẩm trên Website Bán Hàng. Mỗi Đơn đặt hàng chỉ được sử dụng một (01) phiếu giảm giá. Với những Đơn đặt hàng đã được thanh toán, Quý khách không thể sử dụng phiếu giảm giá. Tất cả phiếu giảm giá có thể áp dụng với một số sản phẩm. Không áp dụng với sản phẩm có ghi chú “Sản phẩm này không được áp dụng với phiếu giảm giá, phiếu quà tặng, voucher hoặc các hình thức khuyến mại khác”.
Nếu Quý khách có phiếu quà tặng điện tử hoặc phiếu khuyến mãi và có ghi điều khoản có thể chuyển nhượng thì phiếu đó có thể được sử dụng bởi người khác và Quý khách có thể trao toàn quyền sử dụng phiếu giảm giá cho người đó.

Trong trường hợp gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến việc mua phiếu giảm giá hoặc quy đổi điểm thưởng của phiếu giảm giá đó trên Website Bán Hàng, chúng tôi có quyền khóa Tài Khoản cá nhân của Quý khách và/hoặc yêu cầu phương thức thanh toán khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất trộm, hoặc chữ bị mờ trên các phiếu giảm giá.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể tùy ý tạm dừng hoặc hủy bất kỳ phiếu khuyến mãi, phiếu quà tặng điện tử hay phiếu quà tặng điện tử nào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào của việc này.Nếu tín dụng của phiếu khuyến mãi không đủ để mua sản phẩm mà Quý khách mong muốn, Quý khách sẽ phải thanh toán thêm qua các cách thanh toán khác.

 

Vận chuyển và giao nhận

 

 1. Cách thức liên hệ.

Trước khi giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách qua thông tin Quý khách đã đăng ký để xác nhận thời gian giao hàng.

 1. Thời gian giao hàng

Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong thời gian vận chuyển tối đa [2] Ngày Làm Việc (áp dụng với khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh), và [3] Ngày Làm Việc (áp dụng với các khu vực khác) tính từ ngày Quý khách nhận được Thông Báo Giao Sản Phẩm từ chúng tôi theo Các Điều khoản này nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

Trước khi giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo trước cho Quý khách để sắp xếp thời gian nhận Sản phẩm.

 1. Cách thức kiểm tra Đơn đặt hàng.

Quý khách có thể kiểm tra tình trạng thực hiện Đơn đặt hàng bằng cách gọi điện đến hotline 1900 577 776 để check thông tin lên đơn hàng.

 1. Giao hàng chậm.

Nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao Sản phẩm, chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách ngày giao được điều chỉnh để giao các Sản phẩm.

 1. Nhận Sản phẩm.

Khi Sản phẩm được giao cho Quý khách, Quý khách sẽ được yêu cầu ký nhận Sản phẩm. Quý khách sẽ phải kiểm tra Sản phẩm cho bất kì lỗi hoặc hư hại nào đó sau khi ký nhận Sản phẩm. Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể từ khi Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản Phẩm theo quy định của Các Điều khoản này. Quý khách nên giữ kỹ biên nhận Sản phẩm phòng trường hợp sau này Quý khách cần trao đổi lại hoặc có nhu cầu bảo hành Sản phẩm đã mua với chúng tôi. Việc đổi lại hoặc bảo hành sẽ được thực hiện theo chính sách chung của chúng tôi.

Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị Đơn đặt hàng lớn, thời gian giao hàng buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ, khu vực xa trung tâm, khu vực nằm ngoài phạm vi chuyển hàng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ theo thông tin liên lạc mà Quý khách đã cung cấp khi đặt hàng để thoả thuận thêm, thống nhất cách thức giao hàng cụ thể, sắp xếp hủy Đơn đặt hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác nếu thấy cần thiết.

Quý khách phải cẩn thận khi nhận Sản phẩm để tránh làm hỏng Sản phẩm, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn nào để mở. Trong trường hợp Sản phẩm bị hư hỏng do Quý khách sử dụng vật sắc nhọn để mở, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành, sửa chữa hoặc thay thế đối với những Sản phẩm như vậy. Quý khách phải đảm bảo rằng Quý khách sẵn sàng nhận Sản phẩm mà không có bất cứ sự chậm trễ nào và vào bất kỳ thời gian hợp lý nào mà chúng tôi đã đưa ra.

Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận Sản phẩm sau khi chúng tôi thực hiện việc giao Sản phẩm theo quy định của Các Điều khoản này thì Quý khách có thể hẹn lại thời gian giao hàng (số lần hẹn tối đa ko quá 3 lần), đơn vị vận chuyển sẽ lưu kho sản phẩm (tối đa ko quá 5 ngày) để giao lại theo yêu cầu của khách hàng. Nếu việc giao và nhận Sản phẩm bị trì hoãn vì sự từ chối nhận Sản phẩm không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng tối đa 05 (năm) ngày cho sự cố gắng giao Sản phẩm lần đầu của chúng tôi) không nhận Sản phẩm hoặc lấy Sản phẩm từ đơn vị vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng một trong hai cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):

(a) Thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác từ việc lưu giữ Sản phẩm mà Quý khách phải chịu; hoặc

(b) Sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận và chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ Hợp đồng mua bán, trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ các khoản thanh toán nào mà Quý khách đã trả cho Hợp đồng mua bán cho Quý khách hoặc ngân hàng phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Quý khách, sau khi trừ đi một khoản phí điều hành hợp lý cho chúng tôi (bao gồm việc giao hàng và hoàn trả Sản phẩm, và bất cứ khoản phí lưu kho nào).

Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng các Sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các Sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

Trong trường hợp Quý khách muốn thay đổi thông tin giao nhận hàng, Quý khách có thể gọi lên Tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo số 1800 577 776 để được hỗ trợ. Quý khách lưu ý, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ thay đổi thông tin giao nhận trong những trường hợp được coi là hợp lý và được thông báo tới chúng tôi trước khi đơn hàng được giao cho nhà vận chuyển.

Trong trường hợp Quý khách yêu cầu giao Sản phẩm cho một bên thứ ba như người quen của Quý khách, hoặc cho bất kỳ đơn vị vận chuyển nào không ký hợp đồng trực tiếp với chúng tôi, mọi chi phí và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do Quý khách chịu.

Quý khách có thể thông báo cho chúng tôi việc thay đổi về người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách bằng cách liên hệ tới tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 577 776 ngay sau khi đặt Sản phẩm. Người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ cần xuất trình chứng minh thư nhân dân hợp lệ cùng với thư uỷ quyền của Quý khách. Cũng như trên, mọi chi phí và rủi ro do việc thay đổi người được ủy quyền nhận Sản phẩm của Quý khách sẽ do Quý khách chịu. Chúng tôi không có nghĩa vụ kiểm tra tính hợp pháp và hợp lệ trong việc uỷ quyền nêu trên.

Nếu Quý khách không nhận được Sản phẩm trong thời gian giao hàng dự định trong Xác nhận chuyển hàng, Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi thông qua Trung Tâm Chăm Sóc Khách Hàng 1800 577 776 (dịch vụ 24/7).

 1. Rủi ro và Quyền pháp lý

6.1 Mọi rủi ro đối với Sản phẩm sẽ được chuyển giao cho Quý khách kể từ ngày Sản phẩm đã được giao cho Quý khách hoặc cho người được Quý khách ủy quyền nhận Sản Phẩm theo quy định của Các Điều khoản này; hoặc

6.2 Quyền sở hữu của Quý khách đối với Sản phẩm sẽ chỉ được chuyển giao cho Quý khách khi một trong hai sự kiện sau đây xảy ra, tùy thuộc sự kiện nào đến sau:

(a) Sản phẩm đã được giao; hoặc

(b) Chúng tôi đã nhận được đầy đủ các khoản thanh toán liên quan đến Sản phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).

 

Các phương thức thanh toán

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 

Bất kỳ thông tin cá nhân nào của Quý khách được chúng tôi thu thập từ Website Bán Hàng từ các mẫu thông tin trực tuyến (online) hoặc lấy từ Đơn đặt hàng của Quý khách, sẽ được chúng tôi xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Quyền bảo vệ và giữ kín thông tin cá nhân của Quý khách được quy định trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Quý khách hiểu và đồng ý với việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách theo các điều khoản trong Chính sách bảo mật này.

 Sơ lược một số quy định về chính sách bảo vệ thông tin các nhân:

 1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân;

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân khi chúng tôi có cơ sở hợp pháp để làm như vậy, chẳng hạn như khi thực hiện hợp đồng cung cấp Dịch vụ cho bạn, vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, với sự chấp thuận của bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân khi bạn tham gia các hoạt động khuyến mại như rút thăm trúng thưởng.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin;

Chúng tôi là doanh nghiệp toàn cầu nền chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân sang các quốc gia khác. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các yêu cầu bản địa hóa bộ nhớ và áp dụng các biện pháp bảo vệ pháp lý thích hợp cho quá trình chuyển dữ liệu đó.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin;

Chúng tôi sẽ không giữ dữ liệu cá nhân lâu hơn thời gian chúng tôi cần. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu cá nhân chừng nào cần thiết để sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích mà chúng tôi đã thông báo cho bạn. Tuy nhiên, đôi khi, luật pháp yêu cầu chúng tôi giữ lâu hơn.

 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các công ty khác do chúng tôi kiểm soát hoặc tham gia kiểm soát, các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc khi pháp luật yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phải thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu thích hợp.

 1. Địa chỉ, thông tin liên lạc của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến hoạt động thu thập, xử lý thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT & KHOA HỌC VĨNH KHANG

Địa chỉ: 27 Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 1800577776

Hoặc đặt câu hỏi trực tiếp tại: https://www.oppo.com/vn/privacy-feedback/.

 1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Nếu bạn nhận thấy rằng dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý về bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính ngay và yêu cầu hoàn thiện dữ liệu cá nhân của bạn khi thích hợp.

Nếu muốn đưa ra yêu cầu, bạn có thể gửi yêu cầu qua nền tảng Yêu cầu của chủ thể dữ liệu của chúng tôi ("Nền tảng DSR"), bạn có thể truy cập nền tảng này qua https://www.oppo.com/vn/privacy-feedback/.

Để xem chi tiết vui lòng truy cập tại https://www.oppo.com/vn/privacy/